25
jul

De 5 eigenschappen voor effectieve Agile Coaching

Agile Coaching is er in alle soorten en maten. Wat maakt nu precies een goede Agile coach?  Het is niet makkelijk daar een eenduidig antwoord op te geven, maar het begint allemaal bij de volgende eigenschappen en vaardigheden.

 

1.  Kennis van het Agile Gedachtengoed?

Agile is geen standaard recept, maar een veelomvattende filosofie. Het is een mindset waarin verandering niet het doel, maar het uitgangspunt is. Daarbij wordenmethodes en frameworks ingezet als Lean, Scrum, DevOps, Continuous Delivery en het Scaled Agile Framework (SAFe). Als Agile Coach  moet je op de hoogte zijn van al deze verschillende methodes en weten hoe en wanneer je ze kunt inzetten.

 

2. Een open mindset

Bij Agile coaching zal er een groot beroep op je persoonlijke wendbaarheid worden gedaan. Agile werken is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling.  Als coach moet je dus voortdurend open staan voor nieuwe technieken, tools en inzichten.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

 


”Agile Coaching is geen leidinggevende functie, de Agile Coach werkt bottom up”


 

3. Vaardigheden Agile Coach

Agile Coaches hebben geen leidinggevende functie, maar werken bottom up. Hij of zij vertelt niet wat er moet gebeuren of wat er fout ging, maar helpt het team om zelf meer inzicht te krijgen in hun performance en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.
Dit zal alleen werken als je in staat bent om het vertrouwen van de teams te winnen. Hiervoor heb je een goed inlevingsvermogen en empathie nodig.

 


4. Omgaan met conflicten

In een Agile omgeving krijgen zelfsturende teams de ruimte om hun werk naar eigen inzicht te doen. Dat betekent ook dat ze onderlinge spanningen en meningsverschillen zelf moeten kunnen oplossen. Er is geen manager die tussenbeide springt en de boel sust.

Op zich zijn conflicten op de werkvloer geen ramp, zolang ze maar niet uit de hand lopen. Als Agile Coach heb je een belangrijke rol in het signaleren en bespreekbaar maken van openlijke of onderhuidse spanningen. Het kan al helpen om iemand te vragen hoe die zich voelt en/of met een relativerende opmerking het ijs te doorbreken.

 


5.  Geduld en doorzettingsvermogen

Het ontwikkelen van een Agile mindset is meestal een moeizaam proces. Verwacht niet dat iedereen meteen positief is over de nieuwe werkwijze. Sommige mensen hebben meer tijd nodig dan anderen. Focus op de dingen die goed gaan en blijf vooral vooruit kijken. Veranderingen kosten altijd meer tijd dan je denkt!

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)


Over de opleiding: Agile Coach Post HBO

Gladwell biedt de opleiding Agile Coach Post HBO aan. Hierin wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom van Agile en leert u hoe u Agile transformaties kunt begeleiden. Mocht u interesse hebben, laat het ons weten.

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief