1
mei

Agile Coaching in de context van de Agile Transformatie

Wie de dynamiek van een transformatie naar een Agile werkwijze wil begrijpen, bekijkt het proces het best in een viertal fasen. In elke fase heeft de Coach een andere rol.

Fase 1: Het experiment

Dit is de meest elementaire fase. Eén of meerdere teams – hetzij verspreid over de organisatie, hetzij allemaal in één afdeling – gaan met aspecten van Agile aan de slag. Veelal zullen ze gaan ‘scrummen’: de bekendste werkvorm van Agile. Werken in sprints, werken met een backlog, een Scrum Master, et cetera. De Coach helpt vooral teams op weg; hij of zij leert iedereen op zinvolle wijze de Agile rituelen te gebruiken en begeleidt mensen door de kennismaking met hun rol in het Scrum-team.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)


Fase 2: Formalisatie

Het experiment slaat aan en het aantal teams groeit. Een ‘team van teams’ ontstaat, maar nog wel vaak bínnen een enkele ‘silo’: een ‘IT Development team van teams’ of een ‘Marketing & Sales team van teams’ dus. De vraag ontstaat nu, hoe je dit soort nieuwe organisatievormen kunt controleren? En is er een juiste manier voor de diverse teams om samen te werken? Om dit soort vragen te adresseren, komen frameworks als Scaled Agile (SAFe) of Large Scale Agile (LESS) om de hoek kijken.

De Agile Coach helpt de opschaling strategisch vorm te geven. Door kennis op te doen van SAFe of een ander framework kan de Coach zijn of haar collega’s gidsen in het toepassen ervan. De Coach signaleert problemen en helpt de organisatie een uitweg te vinden. Aan de zelforganiserende teams van developers, aan Scrum Masters en product owners, aan het team van teams en aan de omgeving daarbuiten biedt de Coach ondersteuning en advies om de organisatie versneld richting meer, kwalitatief betere en snellere waarde-oplevering te brengen.

 

Fase 3: Frictie

De conventionele inrichting van de organisatie begint te knellen: de tegenstelling tussen oud en nieuw kan zorgen voor een echte richtingenstrijd. Men voelt de nadelen van de functionele silo als het organisationele uitgangspunt. Er wordt gesproken over een organisatie volgens de value chain: de keten van waarde-toevoegende stappen die zich helemaal richt op datgene waar de klant voor wil betalen. Deze ketens lopen echter inherent dwars door de conventionele organisatie en vragen om nieuwe prioriteiten.

Deze stap is een structuuraanpassing en hier is dan ook veel hulp van de Agile Coach nodig. Wij noemen dit ook wel ‘jumping the chasm’. De mogelijke herinrichting kan in alle lagen van de organisatie weerstand oproepen: waar zij in de waardeketen de voordelen zien, voelen mensen in andere functies vooral onzekerheid. De Coach helpt deze te neutraliseren.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

Fase 4: Herstructurering

Is de verandering op strategisch niveau omarmd, dan rijzen de vragen op tactisch niveau. Controlerende functies als Accountancy, Control, Quality Management vragen: hoe houden we die value chains onder controle? Ondersteunende functies (HR), juridisch, business development) vragen: hoe bedienen wij de waardeketen het beste? Waar nemen we mensen op aan? Hoe beoordelen we het functioneren?

De Coach als externe adviseur probeert zich hier steeds minder noodzakelijk te maken. Bovendien zien we in organisaties een zichzelf versterkend momentum voor de verandering, en de opkomst van eigen Coaches uit de eigen organisatie.


Meer informatie?

Gladwell Academy heeft het vak van Agile Coach voorzien van enkele onderscheidende trainingen, die onlangs door de International Coaching Association zijn gecertificeerd. Meer weten? Bezoek de Agile Coach Bootcamp website!

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief