1
apr

Agile Coaching stijlen

Tijdens de eerste module ‘Foundation’ van de Agile Coach Post HBO opleiding kijken we uitgebreid naar jouw eigen persoonlijkheid en natuurlijke competenties. Coaching is mensenwerk, en jouw persoonlijkheid zal dan ook een uniek stempel drukken op de begeleiding die jij biedt. We onderscheiden een aantal verschillende stijlen in coaching – die overigens hier en daar overlappen

1. Co-active coaching


Het Co-active coachen is een benadering die door CTI International is samengesteld. Het vindt een evenwicht tussen zelfbewustzijn, een vloeiende omgang met relaties, en doortastend optreden om een omgeving te scheppen waarin mensen in hun kracht komen te staan, in verbinding met anderen en succesvol in wat voor hen relevant is.

Het “Co-” duidt op het belang van de relatie, de verbinding, de intimiteit van het samenwerken. Het vraagt de coach nieuwsgierig te zijn, te luisteren, te nuanceren, ruimte te geven, aan te voelen en te voeden. Het “Active” wijst op krachtig optreden, richting geven, op actie en zichtbaarheid. Het vraagt ons moedig te zijn, helder en overtuigd op te treden, verantwoordelijkheid te nemen en doelen te stellen.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

2. Proactive coaching

Provocative coaching is een uitdagende, stevige coaching- stijl die de prikkelende confrontatie afwisselt met bevrijdende humor en relativering. De wortels van deze stijl liggen in de provocative therapy, een stroming uit de psychotherapie. Het idee is dat mensen heus tegen een stootje kunnen: het schudt ze wakker en maakt ze weerbaar. Wil je ze boven zichzelf doen uitstijgen, hemel ze dan juist niet op; confronteer ze met zichzelf en daag ze uit. Elementen van reverse psychology spelen een rol: ‘wil je de ezel voorop laten lopen, trek ‘m dan aan z’n staart’.

 

3. Positive psychology coaching

Een bij uitstek bevestigende, bemoedigende coaching-stijl. De focus ligt op levensgeluk en optimaal functioneren, op zingeving en betekenis. De coach vergroot de aspecten die als positief ervaren worden; wijst coachees op wat hen bindt en overeen komt. Men is optimistisch en constructief, en zoekt graag naar een harmonieuze oplossing voor problemen.

 

4. System-Oriented Coaching

Deze stijl gaat uit van het principe dat gedrag nooit op zichzelf staat, en altijd een reactie is op het ‘systeem’ waarin men werkt en leeft. Tegelijk beïnvloedt ieders gedrag het systeem ook, in een continue wisselwerking. Hoe verhoud jij je – zowel bewust als onbewust – tot je omgeving? Hoe werkt jouw gedrag op anderen; hoe werkt hun gedrag op jou? Hoe zou je elkaar kunnen veranderen? Dit zijn bij uitstek systeem-georiënteerde vragen.

 

5. Gestalt Coaching

Gestalt-therapie is een oude, destijds revolutionaire stroming in de psychotherapie. Het Duitse woord ´Gestalt´ betekent ´geheel´ of ´constructie´, en deze stijl is dan ook bij uitstek holistisch en inclusief. Alles kan een rol spelen in je analyse: persoonlijkheid, gedrag, omgeving, geest. Het principe gaat ervan uit dat iemand zich het fijnste voelt als hij of zij mag zijn wat hij ten diepste is, en vooral niet hoeft te zijn wat hij niet is.

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)


Meer informatie?

Gladwell Academy heeft het vak van Agile Coach voorzien van enkele onderscheidende trainingen, die onlangs door de International Coaching Association zijn gecertificeerd. Meer weten? Bezoek de Agile Coach Bootcamp website!

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief