17
nov

Wat is een Minimal Viable Product?

‘Doe zoveel mogelijk van het werk niet’ is een veel gehoord Agile principe. Het idee hierachter is om het uit te voeren werk zo simpel mogelijk te houden. We maken werk soms onnodig complex. Binnen de Agile werkwijze proberen we dingen simpel te houden of simpel te maken. Een uitgangspunt van deze gedachte is dat we vaak te veel willen. Door middel van de Minimum Viable Product gedachte denken we in kleinere stappen: wat is de eerste versie van het product waarmee we een eerste toets kunnen doen bij de klant?

 

Feedback is key

Zoals bij veel principes uit de Agile mindset gaat het bij de Minimum Viable Product om het ophalen van feedback. Met deze feedback kunnen we bepalen wat onze vervolgstappen zijn, gebaseerd op objectieve observaties. Je kent het wel, als je eenmaal iets in je hoofd hebt wil je dit graag uitvoeren, tot het klaar is.

 

Alleen wat is klaar? Voor wie is het dan klaar? De enige die voor ons kan bepalen wanneer een product echt klaar is, dat is de klant.

 

Download Leading SAFe brochure

 

Minimum Viable Product denken is niet makkelijk

Hoe weet je nu wat een goede Minimum Viable Product is? Laten we dit samen met onze klant toetsen. Het is vaak de Product Owner die met de business (stakeholders) in gesprek gaat opzoek naar een Minimum Viable Product. Het is hier zaak concrete vragen te stellen. Alleen op deze manier kom je tot de kern van dat wat de klant echt wil. Vaak is een ‘wish-list’ velen malen langer of vager dan de concrete product vraag. Het vergt dan ook goede communicatie-skills om tot de werkelijke product wens te komen.

 

 

Tools voor het opstellen van een Minimum Viable Product: MoSCoW en Storymapping

Om je op gang te helpen zijn er verschillende tools die je kan gebruiken voor het opstellen van een Minimum Viable Product. We belichten er twee:

  • MoSCoW: welke staat voor, Must have, Should have, Could have and Won’t have. Bij de laatste, Won’t have zie je de brug naar het eerdergenoemde principe: ‘Doe zo veel mogelijk werk niet’.
  • Storymapping: Bij het maken van een storymap bedenk je eerst alle mogelijke opties tot het invullen van het product. Op het moment deze allemaal inzichtelijk zijn dan bekijk je kritisch wat puur noodzakelijk is en welke later eventueel toegevoegd kunnen worden.

 

Download Leading SAFe brochure

 

Minimum Viable Product helpt focussen op waarde

Het werken met een Minimum Viable Product zorgt dat je focus behoudt bij de inrichting van je product. Dankzij deze focus werk je gericht aan dat onderdeel van het product welke het meeste waarde levert en ontvang je gericht feedback. Met de nieuw vergaarde feedback ga je een verbeter ronde in om het product beter te maken, dit gaat door tot de klant aangeeft dat het product naar voldoening is opgeleverd.


Over de auteur

Renate Cremer is trainer bij Gladwell Academy. Haar interesse in menselijk gedrag, ontwikkeling en groei vindt zijn oorsprong in een achtergrond als arbeid en organisatie psycholoog en specialisatie in Training & Development. In eerdere functies was ze als HR Business Partner actief met HR processen en innovatie. Deze ervaring helpt haar organisatiestructuren en complexe omgevingen te doorgronden.

BLEIB INFORMIERT

Abonniere unseren Newsletter

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief