25
apr

Doel van Strategisch Informatiemanagement

Het ultieme doel van Strategisch Informatiemanagement is dat de informatievoorziening van de organisatie 100% op orde is. Dit is een flexibel begrip, want wanneer is het op orde? Dat verschilt per organisatie. Door marktveranderingen, nieuwe wetgeving en veranderende klantbehoeftes verschuift de horizon continu. Daarom is het belangrijk om als organisatie wendbaar te zijn; zo kun je bijsturen bij veranderingen. Dat is één vereiste voor het succes van Strategisch Informatiemanagement. Martijn Buurman, CIO en oprichter van IV-experts.com, vertelt meer over de voorwaarden die bijdragen aan het doel van Strategisch Informatiemanagement.

 

Vier voorwaarden van de informatievoorziening

Om de informatievoorziening op orde te krijgen, zijn er vier voorwaarden die een impact hebben op het doel van Strategisch Informatiemanagement. Zodra een organisatie zich die eigen maakt, wint hij de wedstrijd. Het is cruciaal, zeker in een wereld waarin ontwikkelingen en veranderingen aan de orde van de dag zijn. Een wendbare, schaalbare, betrouwbare en innovatieve informatievoorziening zorgt ervoor dat organisaties hun primaire processen goed kunnen inrichten. Dit betekent:

 • Wendbaar: als de organisatie een andere kant op wil met de business, dan kan de informatievoorziening meebewegen met de verandering.
 • Schaalbaar: de informatievoorziening kan zonder problemen meegroeien of krimpen, wanneer deze behoefte in de organisatie ontstaat.
 • Betrouwbaar: de veiligheid, consistentie en afwezigheid van redundantie zorgen ervoor dat de informatievoorziening een duurzaam fundament biedt.
 • Innovatief: de informatievoorziening draait op basis van moderne technologie en bevat vooruitstrevende manieren om data van A naar B te krijgen.

 

Download Informatiemanagement studiegids

 

Efficiëntie en effectiviteit als doel

Efficiëntie en effectiviteit zitten in die vier voorwaarden verweven. Dit is ook een doel van Strategisch Informatiemanagement: primaire processen efficiënt en effectief laten verlopen. Alle ondersteunende processen, bijvoorbeeld op het gebied van finance, HR en marketing, dragen hieraan bij. Hetzelfde geldt voor het Informatiemanagement, de bijbehorende processen en het beheer eromheen. Je weet dat Strategisch Informatiemanagement effectief is, als je het doel werkelijk weet te raken. Zodra de kortste weg naar het doel kan worden bewandeld, dan is het Strategisch Informatiemanagement ook nog eens efficiënt ingericht. Dit houdt in dat:

 • De informatievoorziening bij primaire processen past;
 • Het proces leidend is, niet de systemen en applicaties;
 • Er samen met business en IT wordt gezorgd voor een goedlopend, efficiënt, effectief, te verantwoorden en te sturen primair proces.

 

Toetsing van de informatievoorziening

Om te zorgen dat de informatievoorziening het doel van Strategisch Informatiemanagement dient, voldoet het aan de vier vereisten: wendbaar, schaalbaar, betrouwbaar en innovatief. Deze voorwaarden kunnen op de volgende zes aspecten worden getoetst:

 • Tijd: Total Cost of Ownership (TCO);
 • Geld: Return on Investment (ROI);
 • Kwaliteit: niveau van de informatievoorziening;
 • Risico: mogelijke consequenties bij aanpassingen van de informatievoorziening;
 • Mensen: capaciteit, kwaliteit en schaalbaarheid bij groei en krimp;
 • Strategie: de mate waarin de informatievoorziening in de organisatiestrategie past.

 

De gedachte achter deze zes aspecten is dat je bij een bepaalde beslissing bijvoorbeeld schaalbaarder kunt worden met de informatievoorziening. Maar als de consequenties van die keuze niet in lijn liggen met de organisatiestrategie, dan wordt het doel van Strategisch Informatiemanagement alsnog niet nagestreefd. Het is daardoor een samenhangend geheel, waarin alle aspecten en voorwaarden geborgd moeten worden.

 

Download Informatiemanagement studiegids

 

Voorbeeld uit de praktijk: implementatie AVG

Wanneer Strategisch Informatiemanagement optimaal is ingericht, kun je proactief omgaan met marktveranderingen. Een concreet voorbeeld is de invoer van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot 25 mei 2018 waren organisaties hard aan het zwoegen om dit te regelen, maar eigenlijk was die wet al vanaf 1 januari 2016 actief. Pas op het moment dat de overheid ging handhaven, begonnen organisaties in actie te komen. Als het Strategisch Informatiemanagement op orde was geweest, dan hadden zij hierop kunnen anticiperen. Dan koop je rust en creëer je ruimte en aandacht voor dingen die er echt toe doen. Een informatievoorziening moet faciliterend zijn; het is geen doel op zich. Ook IT is slechts een middel, zelfs al is het tegenwoordig volledig in de business geïntegreerd. Als je alle middelen goed hebt ingericht en erop kunt vertrouwen, dan kun je je focussen op waar je als business mee bezig zou moeten zijn: de primaire bedrijfsprocessen.

 

Vertaling van doel naar praktijk

Het doel van Strategisch Informatiemanagement vaststellen is één stap. Vanuit dat doel naar werkelijke toepassing werken op basis van de vier voorwaarden is minstens zo essentieel. In de opleiding van Gladwell Academy wordt behandeld hoe je richting kunt geven aan de ontwikkelingen binnen de informatievoorziening en hoe waarde kan worden toegevoegd door strategisch te innoveren. Zo leer je hands-on het speelveld van Strategisch Informatiemanagement beter te begrijpen én om te zetten naar de praktijk.

 

Download Informatiemanagement studiegids


Meer weten?

Wij bieden een Strategisch Informatiemanagement opleiding aan.
Bekijk de opleiding hier.

Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief