25
mrt

Houd de retrospective uitdagend en effectief

Scrum gaat over innoveren in een tijd waar werk zich continue kan veranderen en ontwikkelen. We doen Scrum en willen daarmee snel kunnen reageren op bijvoorbeeld verandering in klantwensen. Dankzij de flexibiliteit die Scrum ons biedt zijn we beter in staat de juiste dingen op het juiste moment op te leveren. Het daadwerkelijk leveren van dit werk is aan het development team. Het doen van Scrum staat en valt dus bij een goed draaiend team. Stilstaan bij de dynamieken en samenwerking binnen dit team lijkt dan ook vanzelfsprekend tijdens de retrospective. Is dat in de praktijk ook echt zo?

 

Het belang van de retrospective

Aan het einde van de sprint is er tijdens de retrospective tijd om stil te staan bij het team-proces. Vaak vindt deze meeting plaats op een zo genoemde ‘sprint-wisseldag’. Dit is een dag waarop meerdere Scrum meetings achter elkaar gepland worden (meestal de review/demo, retro en sprint planning).

 

De retrospective is een moment om even uit te zoomen. Een moment om uit de inhoud te stappen en te kijken naar het gehele systeem. Het Scrum team met al zijn teamleden, inclusief de Scrum Master en Product Owner, maken dit systeem. Door even de tijd te nemen en stil te staan bij de team dynamieken kan het team leren en groeien.

 

Dit alles met als einddoel om optimaal waarde te leveren. Onafhankelijk van de vorm waarin de Scrum master de retro inzet wordt het volgende besproken:

  • Wat willen we als team behouden om onze efficiëntie te waarborgen
  • Waar willen we als team mee stoppen, om zo efficiënter te kunnen werken
  • Waar willen we als team mee starten ter bevordering van onze efficiëntie

 

Download Professional Scrum Master I brochure

 

Communicatie en processen staan centraal

Het team kijkt tijdens de retrospective terug op het proces en de onderlinge samenwerking. Waar de review/demo zich richt op de inhoudelijke aspecten van het werk gaat het tijdens de retrospective om proces en relatie. Bij voorkeur heeft dit event een interactief karakter zodat alle teamleden gestimuleerd worden transparant te zijn.

 

 

Wees concreet tijdens de retrospective

Net als alle andere Scrum meetings heeft de retrospective een aantal richtlijnen. We willen dat iedereen zich vrij voelt zijn mening te delen maar ook voorkomen dat het team door elkaar heen of wat in de ruimte weg kletst. De output van de meeting is dan ook concreet. Namelijk, het vinden van 1 of meerdere verbeterpunten voor de volgende sprint.

De retrospective kent de volgende richtlijnen om dit te waarborgen:

  • Een time box, zo voorkom je dat het een ellen lange praatsessie wordt
  • Het is een bijeenkomst van het gehele scrum team (Dev team, Product Owner en Scrum Master)
  • Kent minimaal 1 actie punt welke direct in de volgende sprint kan worden geïmplementeerd

Net als de daily is de retrospective een meeting om het team sterker te maken.

 

De retrospective ontwikkelt zich door

De retro mag worden ingezet als een wat informele meeting. Belangrijkste is dat het team elkaar de ruimte laat om ontwikkel en verbeterpunten te bespreken. Als Scrum Master kan je hierop aansturen. Zeker als je een redelijk doorgewinterd team bent kan het weleens aanvoelen als een ‘moetje’. Het is slim om de bal soms bij de teamleden te houden of de meeting eens helemaal anders in te richten. Kijk dus goed naar de behoefte en inventariseer en delegeer naar de wensen van het team.

Zo is de retrospective een meeting voor het team, door het team

Download Professional Scrum Master I brochure


Meer weten?

Wij bieden verschillende opleidingen aan op het gebied van Agile werken. Dit varieert van Agile awareness en Agile management tot Agile tech en een opleiding tot Agile manager of coach. Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!


Over de auteur

Renate Cremer is trainer bij Gladwell Academy. Haar interesse in menselijk gedrag, ontwikkeling en groei vindt zijn oorsprong in een achtergrond als arbeid en organisatie psycholoog en specialisatie in Training & Development. In eerdere functies was ze als HR Business Partner actief met HR processen en innovatie. Deze ervaring helpt haar organisatiestructuren en complexe omgevingen te doorgronden.

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief