10
aug

Kansen en risico’s op weg naar een succesvolle SAFe implementatie

De versnelling naar een digitale transformatie brengt frisse business modellen, nieuwe spelers op de markt en andere verdienmodellen. Om tijdig op al die veranderingen in te spelen is Agile werken de norm geworden. De meest gebruikte Agile methode is Scrum waarin multi-disciplinaire, zelfsturende teams centraal staan die autonoom hun werk kunnen doen. In de praktijk stuiten deze Scrum teams al snel op hun grenzen. De processen en producten zijn vaak zo complex dat ze onmogelijk te realiseren zijn door een team van 3-9 developers. Vaak werken er daarom meerdere teams aan hetzelfde product zodat er allerlei afhankelijkheden ontstaan. Daarom ontstaat de vraag: hoe zorg je ervoor dat de teams elkaar niet in de weg gaan zitten? Door op te schalen met SAFe!


SAFe in het kort

Het Scaled Agile Framework (SAFe) kent verschillende hiërarchische niveau’s: team, programma, waardeketen en portfolio. Net als in de Agile/Scrum methode, staan ook in SAFe  zelfsturende, multidisciplinaire teams centraal. Nieuw is dat de werkzaamheden van de verschillende teams op elkaar worden afgestemd. De producten die ze opleveren worden op programma niveau geclusterd tot een Agile Release Train. De verantwoordelijkheid voor de strategie, het bepalen van de epics, de prioritering en budgetten ligt op Portfolio niveau. In grote organisaties is er de mogelijkheid om voor de verschillende domeinen eigen portfolios in te richten: de waardeketens.

 

Download Implementing SAFe brochure

 

De voordelen

Het SAFe model biedt een duidelijke structuur waarin de teams samenwerken aan producten die bijdragen aan de doelstellingen van de totale organisatie. Zo voorkom je dat de beperkte capaciteit van één team een vertragende factor wordt of dat er suboptimale, versnipperde oplossingen ontstaan. Het geheel is nou eenmaal altijd meer dan de som der delen!

Een ander voordeel is dat SAFe op alle niveau’s in de organisatie wordt uitgerold zodat er meer aandacht is voor de doelstellingen op de lange termijn. De ontwikkelteams plannen hun werk niet meer dan 2-3 sprints vooruit. In grote organisaties kost het echter veel meer tijd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. In het SAFe model is hier meer aandacht en ruimte voor.

 

De risico’s

Hoewel het SAFe model enorme kansen biedt, zitten er ook risico’s aan:

  • Agile is ontworpen om ontwikkelteams meer autonomie te geven, maar als een organisatie Agile gaat opschalen, dan moeten de afzonderlijke teams hun werkwijze op elkaar afstemmen waardoor ze minder vrijheid hebben. Het risico bestaat dat de medewerkers op teamniveau zich daardoor minder betrokken voelen voor hun werk en verantwoordelijkheid gaan afschuiven.

 

  • Het SAFe model is erg uitgebreid. Het bevat allerlei rollen, verantwoordelijkheden en processen. Het gevaar bestaat dat de organisatie daardoor zwaarder wordt aangezet dan nodig is en dat dit ten koste gaat van de Agility waar het allemaal om begonnen was.

 

  • Het SAFe model is hiërarchisch opgebouwd. Dat kan ertoe leiden dat met name medewerkers op Waardeketen- en Portfolioniveau weinig verandering zien en terugvallen in oude patronen.

 

Het SAFe model is bijzonder waardevol omdat het organisaties een goede manier biedt om de opschalingsvraag in te vullen en zo sneller en efficiënter nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Het is echter ook erg uitgebreid en vrij complex.

 

Download Implementing SAFe brochure

 

Ons advies

Om het SAFe model te kunnen implementeren, is dan ook een goed begrip van de structuur, achtergrond en doelstellingen van het framework nodig. Met die kennis kun je de nadruk leggen op wat voor de organisatie belangrijk is, een Agile mindset ontwikkelen en de juiste keuzes maken. Een SAFe Program Consultant is in dit proces van onschatbare waarde.

 

 


Meer weten?

Heb je de ambitie om een succesvolle SPC te worden? Zorg dan voor een goedgevulde toolkit en volg onze opleiding Scaled Agile Framework: Implementing SAFe (SPC). In vier dagen tijd laten we je kennis maken met alle aspecten van de rol van SPC. Dat geeft je een goede basis om je voor te bereiden op het SAFe® Program Consultant (SPC) examen. Wil je meer weten over de opleiding, download dan onze brochure of neem contact met ons op.

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief