21
aug

Wat is een Agile Release Train?

Vergeet de sprinter, de sneltrein en de Thalys. De Agile Release Train, daar gebeurt het! De trein rijdt snel en efficiënt naar zijn einddoel toe. Hij houdt zich netjes aan de dienstregeling. Die bepalen de reizigers namelijk grotendeels zelf! De Agile Release Train (ART) is een uitvinding van SAFE, het Scaled Agile Framework. De ART is een virtuele trein die bestaat uit 5 tot 10 zelforganiserende, multidisciplinaire teams die gezamenlijk hun werk plannen, organiseren en uitvoeren.  Samen werken ze aan Program Increments, componenten die perfect op elkaar aansluiten en toegevoegde waarde leveren aan de hele organisatie.

 

Agile Release Train op Teamniveau

De SAFe Agile Release Teams gaan samen een commitment aan om in 10-12 weken een Program Increment op te leveren, een product dat toegevoegde waarde biedt aan de business en als een geheel kan worden uitgerold.

  • De Scrum Master faciliteert het team, bewaakt het proces, handelt impediments af en zorgt ervoor dat het ontwikkelteam zich op de inhoudelijke taken kan focussen
  • De Product Owner beheert de backlog van het team, prioriteert de user stories en zorgt ervoor dat het development team ermee aan de slag kan.
  • Elk team heeft een eigen DevTeam. Dit bestaat uit 3-7 ontwikkelaars die zich helemaal focussen op het realiseren van nieuwe PI’s.

Download Release Train Engineer brochure

 

Agile Release Train op Programma niveau

  • De werkzaamheden van de scrumteams moeten goed op elkaar worden afgestemd. Dit is de verantwoordelijkheid van de Release Train Engineer. Hij coacht de scrummasters en zorgt ervoor dat die goed met elkaar samenwerken. Daarbij brengt de RTE onderlinge afhankelijkheden in kaart en zorgt ervoor dat die goed worden gemanaged. Ook werkt de RTE continu aan het verbeteren van de programma’s zodat de ART nog sneller en efficiënter gaat rijden. De RTE wordt dan ook wel de hoofdscrummaster of de hoofdconducteur van de ART genoemd. Een belangrijke positie!
  • Product Management ontwikkelt en beheert de backlog op Programma niveau. Het PM team brengt de business requirements in kaart, prioriteert ze en werkt ze uit tot ze klaar zijn om overgedragen te worden aan de scrumteams.
  • De Business Owners zijn eindverantwoordelijk voor de aansturing, compliancy en het resultaat van de opgeleverde oplossingen. Dit zijn de interne klanten die met het PM team sparren over de requirements en de prioritering daarvan.

 

Agile Release Train op Portfolio niveau

Naast het eigen treinpersoneel, zijn er ook verschillende teams en medewerkers die vanuit Portfolio Management meehelpen de trein op de rit te houden.

  • Het System Team ondersteunt de ART met het inrichten en beheren van de verschillende omgevingen en tools die nodig zijn om continue integratie mogelijk te maken.
  • Speciale Shared Services teams die bestaan uit specialisten op het gebied van bv security of databases.
  • Het team van Release Management komt regelmatig bij elkaar om de scope, voortgang en kwaliteit van releases te bespreken. Zij bepaalt uiteindelijk of een release Live kan.

 

Al met al onderkent SAFe veel rollen en verantwoordelijkheden. Dat is ook nodig omdat SAFe een structuur biedt waarin iedereen die betrokken is bij een bepaalde waardestroom, effectief kan samenwerken. Dit is met name een uitdaging voor sterk hiërarchische organisaties die rondom functionele eenheden georganiseerd zijn, in plaats van productgerichte afdelingen en vergt een andere manier van aansturing.

 

Download Release Train Engineer brochure


Meer weten?

Ben je werkzaam als RTE of ambieer je een dergelijke functie? Gladwell Academy biedt de Release Train Engineer met certificering opleiding aan. Wil je meer weten over de opleiding, download dan onze brochure of neem contact met ons op.

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief