1
sep

Meerwaarde van de Agile Coach training

Agile werken is meer dan een gedachtengoed. Principes zoals wendbaarheid, de platte organisatie en zelfsturende teams vergen vaak vergaande veranderingen. De effecten daarvan zijn voelbaar in alle lagen van de organisatie; medewerkers kunnen net als teams en het management moeite hebben met hervormingen die bij de Agile transformatie horen. Dit is waar de Agile Coach het verschil maakt: hij draagt bij aan de adoptie van Agile werken door uitdagingen voor individuen, teams én het management behapbaar te maken. In dit blog wordt dieper ingegaan op de Agile Coach, de inhoud van de Agile Coach training, de opbrengsten van het certificaat en de voordelen van deze erkende post-HBO-opleiding.

 

Achtergrond Agile Coach

De Agile Coach is een deskundige op het gebied van de Agile principes en de toepassing hiervan in de organisatie. Hij is daar te vinden waar Agile werken een boost kan gebruiken, zoals bij:

 • Nieuwe teams;
 • Conflicten;
 • Tegenvallende verwachtingen;
 • De algehele Agile transformatie.

 

Het einddoel van de Agile Coach is de succesvolle inbedding van Agile werken in de organisatie. Zo wordt direct ingespeeld op het grotere belang: eindklanten goed van dienst zijn. Want ook in de verwachtingen van klanten is het Agile gedachtengoed te bespeuren. Zij vragen dat producten geüpdatet worden, willen via korte lijnen communiceren en komen in opstand als zij zich niet goed geholpen voelen.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

 

 

Drie niveaus van coaching

Om Agile werken te optimaliseren, beperkt de Agile Coach zich niet tot één team; de hele organisatie is zijn speelveld. Er zijn drie niveaus waar coaching van belang is:

 • Zij hebben ondersteuning nodig om te kijken naar de eigen meerwaarde voor het eindresultaat en bij de uitdagingen die ze hierin tegenkomen.
 • Zij hebben hulp nodig bij de opstart van Agile werken, mét ruimte voor eigen verwachtingen. Ook kunnen zij om bemiddeling vragen in geval van conflicten.
 • Zij worden begeleid tijdens de transitie van controle naar handelingsvrijheid zodat alle teams autonoom kunnen werken.

 

Inhoud van de Agile Coach training

De Agile Coach training van Gladwell Academy zoomt op deze drie doelgroepen in. De erkende post-HBO-opleiding duurt twaalf dagen en vindt op locatie of in-company plaats. De training bestaat uit drie modules:

 1. Foundation: ontdek verschillende stijlen van coaching, zodat jij kunt nagaan welke vorm het beste bij jou past. Tijdens deze vijf dagen kijk je naar jezelf, de ander en de omgeving waarin wordt gewerkt.
 2. Practitioner: verdieping in coachingsinteracties en -interventies. Dit onderdeel duurt drie dagen en richt zich in sterke mate op de Agile organisatie en de dynamieken die daarmee samenhangen.
 3. Advanced: leiderschapsstijlen, groepsdynamiek, schalen van Agile en managementinterventies komen aan bod. Verschillende methodieken helpen jou om je talent met opgedane kennis te verbinden. Dit onderdeel duurt vier dagen.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

 

Coachingsinteracties en -interventies

De Agile Coach bewaakt het Agile werken in de organisatie. Zodra er op persoonlijk, team- of managementniveau wordt ingegrepen, is er sprake van een interventie. Dit kunnen conflicten, veranderingen, retrospectives of een nieuwe implementatie zijn. In de Agile Coach training komen methodieken en hulpmiddelen aan bod die jou bij interacties en interventies ondersteunen:

 • Strength Finder: de talenten, ervaringen en opleidingen van een individu worden naast de eisen van een project gelegd om richting te geven aan competenties die aandacht nodig hebben.
 • Gamestorming: een brede verzameling van brainstormtechnieken die teams uitdagen om ideeën te bedenken.
 • Diverse coachingsstijlen, zoals bijvoorbeeld co-active, provactive, system-oriented, Gestalt en positieve psychologie.
 • Leadership Agility Compass: de benadering van Bill Joiner wordt gebruikt om verschillende leiderschapsstijlen in de Agile transformatie te analyseren.

 

Opbrengsten van de Agile Coach certificering

Met deze interactie- en interventiemethodes is de Agile Coach hoe dan ook van toegevoegde waarde in organisaties die Agile werken. Dat is al een opbrengst op zich. Zodra jij de Agile Coach certificering hebt behaald, ben je verder in staat om:

 • Individuen te coachen in tijden van transitie, zodat zij op autonome wijze hun rol kunnen oppakken;
 • Teams op weg te helpen in de Agile invulling van hun werkprocessen;
 • Hands-on ondersteuning en advies te bieden aan Scrum Masters, Product Owners en Developers;
 • Problemen te signaleren en op basis van de aangeleerde coachingsstijlen gezamenlijk een oplossing te vinden;
 • De organisatie te helpen meer waarde te leveren, dankzij kwalitatief betere en significantere resultaten;
 • Groei en opschaling van de organisatie strategisch vorm te geven;
 • Weerstand te neutraliseren die voortkomt uit de ingezette veranderingen en structuuraanpassingen;
 • Individuen, teams en het management in te laten zien wat de voordelen in de waardeketen zijn;
 • Mee te denken en te adviseren over vragen rondom de waardeketen die door de teams worden gesteld;
 • Jezelf na verloop van tijd misbaar te maken. Zo wordt namelijk duidelijk dat de principes van Agile werken succesvol zijn ingebed in de organisatie en dat er sprake is van een zelfversterkend vermogen dankzij de principes die worden gevolgd. Dit is de ultieme test én de grootste opbrengst van een gecertificeerde Agile Coach.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

 

Voordelen van Post-HBO

De Agile Coach training van Gladwell Academy is een erkende post-HBO-opleiding. Dit betekent dat de inhoud is gericht op de praktijk en tegelijkertijd een verdiepingsslag maakt. Zo kun je direct waarde toevoegen door opgedane kennis toe te passen op de werkvloer. De inhoud van de training is getoetst en wordt bewaakt door CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. De kwaliteit en toepasbaarheid zijn vastgesteld en vastgelegd in het register. Na afronding van de training ontvang je een Agile Coach certificaat van CPION en wordt je naam toegevoegd in het Landelijke Register van Deelnemers. Zo kunnen andere mensen verifiëren of je de training daadwerkelijk succesvol hebt doorlopen en kun jij jezelf zichtbaarder maken als Agile Coach.


Meer weten?

Wij bieden een Agile Coach training aan, inclusief Post HBO certificering. Het Agile Coach programma duurt 12 dagen waarin drie niveaus worden doorlopen om je volledig op te leiden tot Agile Coach.

Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief