30
sep

Veel voorkomende misverstanden over Agile

Veel mensen hebben wel eens gehoord van Agile, maar er bestaan een hoop misverstanden over Agile. Een hoop mensen denken dat Scrum, een Agile methode, alleen geschikt is voor start-ups uit Amerika. Dit is waarschijnlijk het meest voorkomende misverstand over Agile, ik neem u graag mee door de top 3.

 

Misverstand 1: “ Agile is alleen voor start-ups en kleine bedrijven.”

Agile is geschikt voor projecten, teams en organisaties van elk formaat, niet alleen voor kleine projecten. Grote en complexe projecten zijn juist heel geschikt voor een Agile aanpak, omdat het moeilijk en soms zelfs onmogelijk is om van tevoren alle klantwensen en –eisen vast te leggen. Agile maakt het mogelijk om al te beginnen met een project, en daarmee ook waarde te leveren in een zeer vroeg stadium, vóór de complete scope is afgestemd.

 

Download Professional Scrum Master I brochure

 

Misverstand 2: “Agile is ongeschikt voor projecten waar veel planning en documentatie noodzakelijk is.”

Agile is gèèn excuus om planning en documentatie volledig te schrappen. Agile stimuleert continue planning en documentatie, mits de klant en het team besluiten dat de planning en documentatie waarde toevoegen. Agile zorgt er op die manier voor dat waardevolle documenten en planning worden gemaakt en dat alle andere zaken die geen waarde toevoegen worden geëlimineerd.

In sommige projecten kan formele documentatie niet worden vermeden. In streng gereguleerde markten is meestal veel documentatie noodzakelijk. Als dat het geval is dan kan de documentatie bijvoorbeeld als user story op de product backlog worden opgenomen.

 

Misverstand 3: “Agile is een manier om kosten en resources te reduceren.”

Als een project Agile wordt aangepakt, betekend dat niet per definitie dat het project eerder afgerond is en minder kost. Agile gaat namelijk om het leveren van waarde voor de business. Teams worden geacht op regelmatige basis te demonstreren wat ze hebben opgeleverd.

Agile draait ook om aanpassen aan veranderingen. Verwachtingen en klantwensen veranderen nogal eens. Sommige teams beschouwen verandering als iets negatiefs, maar de visie van Agile is juist om verandering te omarmen. Agile is ontworpen om teams zo goed mogelijk in staat te stellen om in te spelen op veranderingen. Dientengevolge wordt verspilling voorkomen en kunnen projecten met minder resources en tegen lagere kosten worden afgerond.

Meer weten over Agile? Bekijk onze Wat is Agile kennispagina


Misverstanden over Agile – Auteur: Irene van Brussel

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief