30
sep

Paradigmaverschuiving in life cycle management

De klassieke benadering van life cycle management volstaat niet meer. Daarvoor zijn twee duidelijke redenen aan te wijzen. Ten eerste omdat er in het verleden steken zijn laten vallen, daar kunnen lessen uit worden getrokken. Ten tweede omdat de huidige manier van werken aan het veranderen is.

Veel legacy

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven geanalyseerd wat de oorzaak is van de stijgende kosten van IT en is men kritischer gaan kijken welke activiteiten hoeveel inspanning kosten. Het resultaat van dergelijke analyses was doorgaans dat er heel veel, doorgaans oude applicaties in de lucht worden gehouden die vanwege de ouderdom veel onderhoud kosten. Sommige applicaties draaien zelfs nog onder Windows XP, dat niet meer door Microsoft wordt ondersteund. Het ontvlechten van alle applicaties en uitfaseren is een breinbreker voor CIO’s en een ondankbare budgetslurper van veel bedrijven op dit moment.

 

Blinde vlek

De oorzaak hiervan is dat er te weinig aandacht was voor lifecycle management bij het implementeren van nieuwe services een decennium terug. De aandacht ging destijds namelijk voornamelijk uit naar het zo snel mogelijk implementeren. Als er toen met het implementeren van nieuwe applicaties beter was nagedacht over lifecycle management en was stilgestaan bij het uitfaseren, dan hadden we nu lagere operationele kosten en meer resources beschikbaar gehad voor nieuwe diensten.

 

Lessons learned

Aan het verleden kunnen we weinig veranderen. Er kunnen er echter wel van proberen te leren. De belangrijkste les is om al voorafgaand aan een release, contractering, of het aangaan van een partnership een plan te hebben voor het end-of-life traject en uitfaseringstraject. Bovendien moet dit plan up to date worden gehouden, wat discipline vergt maar een stuk minder inspanning kost dan achteraf een plan maken op het moment dat het nodig is.

 

Trends

De huidige trend in lifecycle management, in navolging van het Agile gedachtegoed, is om vaker producten te releasen en de time-to-market te verkorten. Daardoor zullen tevens de tijdslijnen in lifecycle management afnemen; want waar een dienst begin deze eeuw werd ontworpen om een groot aantal jaren operationeel te zijn, is nu in bepaalde domeinen een lifecycle van meerdere kwartalen al aanzienlijk. Je zou dus kunnen stellen dat Agile niet alleen leidt tot continues delivery maar ook tot continues end-of-life werkzaamheden. Daarmee zal de dynamiek van lifecylce management sterk veranderen, en is er sprake van een paradigmaverschuiving.

 


Over de auteur: Irene van Bussel

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief