26
feb

Rol van de Agile Product Owner

De Product Owner heeft een heel duidelijk doel: samen met het Scrum Team waarde creëren door een nieuw (onderdeel van het) product op te leveren. Dit doet hij door als schakel tussen alle betrokkenen op te treden: de stakeholders, klanten, Scrum Master en het Development Team. Dankzij deze centrale positie zijn de taken van de Agile Product Owner op zijn zachtst gezegd uitdagend. Renate Cremer is inhouse trainer bij Gladwell Academy en zoomt in op de rol van de Agile Product Owner, de bijbehorende werkzaamheden en de onmisbare product backlog.

 

Agile Product Owner in een notendop

De Agile Product Owner houdt zich bezig met alle inhoud en vragen zoals:

 • Wat gaan we doen?
 • Waarom doen we dat?
 • Wat is de visie erachter?

Door deze vragen te beantwoorden, is de Product Owner degene die de wensen van de klant of stakeholder in kaart brengt. De rol wordt nog weleens vergeleken met die van een traditionele projectmanager. Maar waar laatstgenoemde zich vooral richt op het schrijven van plannen en projecten structureert en organiseert, denkt de Agile Product Owner vanuit de vraag die speelt. Het Development Team vult vervolgens in hoe dit technisch wordt uitgewerkt. Samen met de Scrum Master probeert de Product Owner een situatie te creëren waarin het team het beste resultaat kan neerzetten.

Verder lezen over deze rol

 

Download Professional Product Owner I brochure

 

Taken Product Owner volgens de theorie

Puur theoretisch gezien bestaan de taken van de Product Owner onder andere uit gesprekken met klanten en stakeholders. Die laatste groep betreft de eigen business, bijvoorbeeld het marketingteam dat bezig is met een bepaalde app, de finance-afdeling die iets wil met interne applicaties zoals het ERP-systeem of HR die graag aan de slag wil met een verbeterde manier van personeelsadministratie. Bij voorkeur komt de Product Owner ook bij andere bedrijven die de producten afnemen om zo wensen en ontwikkelingen in de markt op de voet te kunnen volgen. Hij is verder regelmatig aanwezig bij het Development Team om eventuele vragen te beantwoorden.

 

Product Owner Whitepaper

 

Product Owner in de praktijk

In de praktijk is de Agile Product Owner de uitgelezen persoon om moeilijke beslissingen te maken. Hij hakt de knopen door en stuurt welke werkzaamheden worden opgepakt door het Development Team. Hij is in staat om ‘nee’ te zeggen tegen stakeholders als bepaalde verzoeken niet de hoogste prioriteit hebben. Hij is goed op de hoogte van de context en kan daarom dergelijke besluiten onderbouwen. Op die manier beschermt de Product Owner een van de belangrijkste pilaren in het proces: het Development Team.

 

Verantwoordelijkheden van de Product Owner

Door prioriteiten goed inzichtelijk te maken en te houden bij stakeholders en klanten, kunnen de teamleden focus houden in hun werk en waarde leveren. Andere verantwoordelijkheden van de Product Owner zijn:

 • Up-to-date houden van de backlog, die altijd naar prioriteit van de klant is ingericht.
 • Vertalen van het technische landschap naar de klantwens en vice versa en dit beschrijven in de user stories.
 • Zorgen dat het Development Team aan de kwaliteitsstandaarden van de stakeholders en klant voldoet.
 • Borgen dat het Development Team de items op de product backlog begrijpt.
 • Betrekken van stakeholders en klanten bij de Sprint Review en in ontvangst nemen van feedback.
 • Creëren van een visie op het eindproduct en volgen van ontwikkelingen in de markt.

 

Download Professional Product Owner I brochure

 

Belang van de product backlog

De product backlog is de single source of truth. Het is een eindeloze to-do-lijst waarop alle stakeholderwensen staan. Normaliter probeer je zo’n lijst weg te werken, maar dat is in Scrum niet het doel. Het product is in principe nooit af. Een paar feiten:

 • De product backlog bevat altijd relevante informatie waar de leden van het Scrum Team en de stakeholders bij kunnen. Zo hebben zij inzicht in de positie van hun items en weten ze waar het Development Team mee bezig is.
 • De product backlog is een smart document, waarin de volgorde van items is bepaald aan de hand van prioriteiten. Hoe hoger een item op de product backlog staat, hoe gedetailleerder de bijbehorende user story uitgewerkt moet zijn om het item in de komende sprint af te krijgen.
 • De acceptance criteria en requirements moeten op zo’n manier zijn verwoord dat iedereen het kan snappen: mensen die net komen kijken en degenen die technisch onderlegd en/ of ervaren zijn.
 • De items die lager op de product backlog staan, worden nog niet uitgewerkt; die kunnen immers nog veranderen door aanpassing in een item dat eerder aan de beurt is.

 

Prioriteiten op de product backlog

De Agile Product Owner moet veel gesprekken voeren om te weten wat het uitgangspunt is en om vast te stellen wat het belangrijkste item is binnen de context. Eigenlijk moet hij overal van op de hoogte zijn, omdat hij de schakel is tussen alle wensen die er op de product backlog staan. Dit betekent dat hij ook oog moet hebben voor de waarde van de stakeholders die zich minder prominent opstellen. Alleen dan kan hij een totaalbeeld creëren van het op te leveren product. Product Owners hebben regelmatig moeite met het transparant en duidelijk maken van de backlog. Dat komt mede doordat prioriteiten bepalen een samenwerking is en de product backlog veel belangen vertegenwoordigt.

 

Uitdagingen van de Agile Product Owner

De Agile Product Owner is een uitdagende rol, waarin je de spin in het web bent. Jij bent het enige aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en moet borgen dat er binnen het project continu waarde wordt geleverd. Dit betekent dat je sterk in je schoenen moet staan wat betreft de keuzes die je maakt. Om prioriteiten te kunnen stellen, zijn de mindset, Scrum-principes en waardes van het Agile Manifesto onmisbaar. Tijdens onze PSPO I training komen deze onderdelen ruimschoots aan bod, zodat je met vertrouwen van alle betrokkenen doordachte keuzes kunt maken en deze kunt onderbouwen.

Download Professional Product Owner I brochure


Meer weten?

Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief