1
jun

Wat doet een Agile Coach?

Als Agile Coach ben je steeds op andere plekken in een organisatie aan het werk. Grofweg kunnen we stellen dat je werk zich afspeelt op drie niveaus: individuen, teams en het management.

 

Coaching op drie niveaus

A. Individueel niveau

Op individueel niveau ben je vooral bezig mensen te leren zich het Agile denken eigen te maken. Mensen zijn geneigd om slechts vanuit hun eigen functie en taken te denken, en om die inhoud als onveranderlijk te zien. Daarentegen leer je mensen te denken vanuit hun meerwaarde voor het eindresultaat, gezien vanuit hun directe en indirecte klant. Je leert mensen hun ogen open te houden voor mogelijkheden en veranderde omstandigheden. Je luistert naar de uitdagingen die ze ervaren, en helpt ze om zelf met passende alternatieven te komen. Vooral dat laatste is belangrijk: je kauwt niet voor, maar helpt mensen zelf met ideeën te komen.

De eerste module ‘Foundation’ van de training Agile Coach door Gladwell Academy houdt zich vooral met de coaching van individuen bezig.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

 

B. Team niveau

De belangrijkste eenheid in Agile is het team: doelgericht, situationeel, wendbaar. Als coach help je een team om op te starten: comfortabel worden met zichzelf en het zelfvertrouwen krijgen dat nodig is om de klus te klaren. Hier hoort ook het coachen van de Scrum Master en de Product Owner. Wat zijn hun verwachtingen? Wat zien ze als hun taak, als het beoogde resultaat? Komen
deze visies overeen?

Je springt ook bij om te bemiddelen in conflicten. De veranderlijkheid van de Agile werkwijze betekent dat stakeholders en hun belangen regelmatig wisselen: dat geeft gemakkelijk (kleine) situationele conflicten. Conflicten zijn in de Agile zienswijze dan ook in principe geen probleem: ze komen op natuurlijke wijze voor en zijn, mits iedereen zich constructief en professioneel opstelt, doorgaans goed op te lossen.

De tweede module ‘Practitioner’ van de Agile Coach opleiding door Gladwell Academy houdt zich vooral met het coachen van teams bezig.

 

C. Management niveau

Hoe zeer de top van de organisatie een transformatie naar Agile werken ook rationeel nodig vindt, zelf kan ze deze – vanuit emotie of ingesleten gewoonte – soms behoorlijk in de weg staan. Emotioneel is het moeilijk voor leiders om teams ‘los te laten’ – hier komen gevoelens van macht bij kijken, van vertrouwen en onzekerheid. Ook ingesleten management-gewoonten – rapportage-eisen, vergaderlust, over de schouder meekijken, stempel-cultuur, ‘CC-drang’ – kunnen het autonoom handelen van teams in de weg staan.

De juiste balans vinden tussen handelingsvrijheid en controle is de missie van het management tijdens een transformatie naar Agile werken. Hier kun je als Agile Coach een grote rol spelen – mits je deze rol ook daadwerkelijk krijgt. Coaching van het management tijdens Agile transformaties is vooral een zaak voor senior coaches met een flinke dosis ervaring. De derde module ‘Advanced’ van de training houdt zich vooral hiermee bezig. De jarenlange ervaring van zusterbedrijf BlinkLane Consulting met transformaties in allerlei corporate en public omgevingen geeft deze module een grote praktische relevantie en authenticiteit.

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)


Meer informatie?

Gladwell Academy heeft het vak van Agile Coach voorzien van enkele onderscheidende trainingen, die onlangs door de International Coaching Association zijn gecertificeerd. Meer weten? Bezoek de Agile Coach Bootcamp website!

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief