21
apr

Wat is DevOps?

Wanneer mensen zich verbinden en samenwerken ontstaan veel nieuwe inzichten en verbeter ideeën. De organisatie doet aan knotten en omleiden waardoor toekomstige groei mogelijk wordt. Dit is het idee achter Agile werken en ook het DevOps gedachtegoed. In deze blog ‘Wat is DevOps?’ leest u waarom het nodig is dat er telkens verbeterideeën ontstaan en worden uitgevoerd.

 

Wat is DevOps? – Verbinden en verbeteren

Als (grote) organisatie is de druk om te innoveren en verbeteren gestegen de afgelopen jaren. De bestaande verticale (hiërarchische) en horizontale (domein gesplitste) opzet is niet afdoende om toekomstige product- en dienstverlening te garanderen. Agile en DevOps gaat over het wegnemen van muurtjes die bestaan binnen de organisatie.

 

Organisatie in de 21ste-eeuw

Hoe ziet zo’n organisatie er dan uit? Centraal staan nadenkende en beslissende teams van professionals. Ze werken nauw samen met de (interne) klant en vormen een netwerk. De organisatie is hierdoor wendbaarder:

 

Zelforganiserende teams

  • Beslissingen worden door teams van professionals gemaakt. Er hoeft niet telkens gewacht te worden op beslissingen van project- of lijnmanagers in de organisatie. Dat betekent in veel gevallen een reductie van het aantal managers en een toename van zelforganiserende teams.

 

Oplossende teams centraal

  • Professionals met diverse vaardigheden werken binnen teams samen aan oplossingen. Waar voorheen afdelingsgrenzen aangaven wie bij Marketing, Testen, Functioneel beheer etc. hoorden worden deze grenzen minder hard of verdwijnen in het geheel. Dit komt doordat niet afdelingen maar oplossende teams centraal staan. Ook leert een professional van meer dan één specialisme en krijgt daarmee een T-profiel.

 

Automatisering

  • Er wordt flink geïnvesteerd in automatisering en verbetering van het IT apparaat. Om continue met kwaliteit en snelheid op te leveren is een match tussen productie /test /acceptatie omgevingen onontbeerlijk.

 

Gebruiker centraal

  • Samenwerking met degene voor wie je het product maakt is een succesfactor. Wie spreekt de (interne) klant, de gebruiker regelmatig? Juist, de zelforganiserende multidisciplinaire teams van professionals zelf!

 

Dienend leiderschap

  • Om wendbaarder te zijn en de druk van continue verandering aan te kunnen worden teams van professionals een belangrijke gesprekspartner van het hoger management. Samen zorgen leiders en professionals ervoor dat doelen duidelijk gesteld en in korte slagen behaald worden.

 

Ontwikkeling op grote schaal

Wanneer een grote organisatie, van vijftig tot soms duizenden ontwikkelaars samen tot producten moeten komen, dan biedt Agile en DevOps werken handvatten. Want enorme producten die samengevoegd worden verdienen extra aandacht. Grote organisaties schieten nu vaak te kort doordat ze op de oude manier, met muurtjes, werken. Er zijn gewoon téveel afhankelijkheden en onduidelijkheden die professionals zelf moeten tegenkomen en steeds beter leren organiseren.

 

De Praktijk

  • Philips Health met een MRI scanner: 400+ mensen in N.Amerika, Europa, Azie en Australië die in diverse departementen werken. Door samen te werken in team van teams en tools in te zetten die in het SAFe framework worden genoemd komen ze tot goed resultaten.
  • Bosch en partners van de zelfrijdende auto: samenwerking tussen ketenpartners. De ene maakt radarsoftware, de ander de auto onderdelen etc.
  • Air France KLM opzetten van online verkoop kanalen: IT, Business, IMO verdeeld over steden in Frankrijk en Nederland werken aan een gezamenlijk systeem voor de marketing en verkoop van vluchten.

 

Wat levert DevOps eigenlijk op?

In het tweede deel van deze blogreeks ga ik verder in op faalfactoren, succesverhalen en het diverse DevOps aanbod wat beschikbaar is in de vorm van certificeringen.


Over de auteur: Abram Janse

Wat is DevOps?

Abram Janse is senior trainer en coach bij Gladwell Academy. Hij ondersteunt de ontwikkeling van sociale innovatiekracht en is gespecialiseerd in interactieve agile & verandermanagement trainingen. Hierbij maakt hij gebruik van serious gaming, gamification en online leerplatforms om spelenderwijs én met plezier kennis en vaardigheden over te brengen.

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief