2
jan

“We hebben onze eigen Agile coaches laten opleiden.”

Zo’n drie jaar geleden maakte gemeente Nijmegen voor het eerst echt gebruik van de methode Scrum. Jacky Berkers was toen nog geen Agile Coach, maar ze nam wel deel aan dat eerste, pionierende Scrumteam. Inmiddels is de gemeente vijf Scrumteams en een aanzienlijk aantal projecten verder. “De externe trainers zijn vertrokken: we kunnen het nu zelf.”
 

Het eerste Scrum team

Scrum was de eerste Agile methode waarmee gemeente Nijmegen destijds serieus aan de slag ging. Een digitaal portaal gingen we bouwen, voor intern gebruik. Het doel was om de vraag naar talenten van interne medewerkers en het aanbod ervan beter op elkaar aan te laten sluiten. We namen alles heel serieus: dagelijkse stand-ups, kanban-borden, het hele pakket.”

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

Kennisbank en datawarehouse

Tegenwoordig werken er 5 teams volledig volgens de principes van Scrum bij de gemeente Nijmegen. Ze houden zich vooral met informatie-gerelateerde projecten bezig: “Onze dienstverlening naar burgers en bedrijfsleven digitaliseert. De ontwikkeling van een datawarehouse, een kennisbank en dergelijke leent zich heel goed voor Scrum en Agile werken.”

 

Andere collega’s vragen erom

Van steeds meer collega´s komt vraag om de Agile werkwijze te proberen. “Bij Vastgoed, Riolering, Stadsbeheer, Schuldhulpverlening en Bedrijfsvoering: ze zijn allemaal nieuwsgierig en willen met Agile methodieken aan de slag. De één weet er meer van dan de ander, maar allemaal zijn ze geïnteresseerd.

Bij Schuldhulpverlening overwegen we nu ook een aantal vernieuwende processen. We bouwen hier een digitaal klantportaal voor burgers met een schuldvraag en nu kijken we onder andere of we bij dit proces een aantal burgers kunnen betrekken. Hun klantreis in beeld brengen, bijvoorbeeld. Dat is spannend voor ons, die directe betrokkenheid vanuit de doelgroep. Maar het maakt alles heel concreet.”

 

De voordelen van Agile werken

Over de voordelen is ze lovend: “We lopen nu veel minder uit met onze projecten. We blijven beter binnen budget. Omdat je in korte cycli werkt en de resultaten mét de klant toetst kun je veel gerichter naar de wensen van de klant toewerken. In plaats van dat we vooraf plan van aanpak schrijven en dat rigide uitvoeren, stellen we tussentijds bij, als een inzicht zich aandient. Dat werkt heel fijn – ook omdat je tussentijds samen de resultaten viert.”

 
Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

Transparantie: risico’s in beeld

Koudwatervrees heeft ze hier en daar zeker ook gezien, de afgelopen jaren. “In eerste instantie omdat men het nog niet kent – onbekend maakt onbemind. Maar Scrummen brengt ook veel transparantie met zich mee. Je deelt iedere dag even je vooruitgang en je hindernissen. Je committeert je steeds aan een tastbaar resultaat op de korte termijn. Sommigen vinden het intimiderend dat risico’s en fouten zo heel snel in beeld komen: mensen moeten eraan wennen dat fouten maken mág. Met de scrummethodiek (de vaste meetings, het scrumbord en in korte cycli resultaten opleveren) voorkom je miscommunicatie. En je staat nauwelijks nog ergens helemaal alleen voor.”

 

Werken met externen

Om de nieuwe methoden duurzaam te adopteren, huurde gemeente Nijmegen een aantal keren externe experts in, vertelt Jacky. “We hebben een paar keer een Agile Coach aan het werk gezet om onze mensen te coachen. Ook hebben we een aantal van onze mensen bij een extern bureau laten opleiden tot Scrum Master en vervolgens tot Agile Coach. Daar ben ik er één van.”

Op dit moment zijn er drie teams tegelijk aan data-gestuurde dashboards aan het bouwen. Daarom speelt nu de vraag hoe we het Agile werken kunnen opschalen, om die teams beter samen te laten werken. Maar dat gesprek kunnen we heel goed zelf voeren: er is geen extern advies meer nodig.”

 

Download Agile Coach Post HBO brochure (in Dutch)

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief