1
okt

Weet jij waarom wij die berg beklimmen?

“Dit is meer bedrijfskunde dan informatiemanagement!? Dat had ik niet verwacht. Is dat echt nodig om Informatiemanagement goed te kunnen doen?”.

Dit was een opmerking van één van mijn cursisten tijdens de opleiding Strategisch Informatiemanagement. In deze opleiding helpen wij deelnemers in het meer strategisch nadenken over de rol van informatiemanagement en, specifiek, de informatiemanager.

 

Download Informatiemanagement studiegids

 

Perspectief van de opleiding

Met bedrijfskundig wordt hier bedoeld: het bekijken van jouw informatiemanagement vraagstuk vanuit een organisatie- en marktperspectief, waarbij je gebruik maakt van andere disciplines zoals finance, marketing, psychologie, recht enz. In mijn optiek is het hebben van een ‘bedrijfskundig’ perspectief op, van en vanuit jouw eigen domein cruciaal voor het kunnen uitoefenen van Informatiemanagement op strategisch niveau.

Enerzijds als je op strategisch niveau wil meepraten met de directie, dan kun je jouw vraagstuk niet meer los- of opknippen. Een directie heeft ook niet de luxe om een vraagstuk slechts vanuit één perspectief te bekijken. Het kunnen belichten van jouw vraagstuk vanuit meerdere perspectieven maakt jou dan ook een volwaardig gesprekspartner.

Anderzijds namelijk om de afwegingen die nodig zijn binnen het Informatiemanagement domein beter in het perspectief van de organisatiestrategie te nemen en daarmee te verantwoorden. Laat ik dat wat verder toelichten.

 

De organisatiestrategie is gebaseerd op drie principes:

  1. De unieke positie of het bedrijfsmodel, die de organisatie heeft. Wat maakt jouw organisatie nu uniek en waarom is dat zo belangrijk. Coolblue heeft hiervoor het “alles voor een glimlach” principe. Dat is waar zij bekend om willen staan.
  2. De belangrijke keuzes die de organisatie hiervoor continu moet maken. Er moeten altijd keuzes gemaakt worden die impact hebben op de organisatie. Het Rode Kruis moet bijvoorbeeld altijd een afweging maken wat de impact is op de betrokkenheid van de vrijwilligers, waar de organisatie in hoge mate afhankelijk van is. Strategie vanuit een keuze perspectief gaat vooral over de vraag: wat doen wij niet?
  3. De fit met de organisatie. Is de organisatie instaat om de unieke positie blijvend in te vullen en wat is er voor nodig om dat te realiseren. Een bedrijf wat in hoge mate afhankelijk is van hun website, doet er goed aan om bewuste keuzes te maken in het wel of niet uitbesteden van de ondersteunende activiteiten.

 

Waarom beklimmen wij die berg?

Dit begrip is dus cruciaal voor het uitoefenen van Strategisch Informatiemanagement. Informatiemanagement gaat namelijk over het kapitaliseren op Informatie en ICT. Het vraagstuk van kapitaliseren is enkel goed te beantwoorden met een inzicht in en begrip van de organisatiestrategie. Hiermee kan de Informatiemanager de juiste afwegingen maken en tevens er een goed gesprek over voeren met de directie / bestuur van de organisatie.

De vraag “waarom beklimmen wij die berg?” krijgt dan ook veel meer lading. Het gaat mogelijk niet om de top te bereiken, maar om te genieten van een mooi uitzicht. Begrip en dialoog over dit vraagstuk, vanuit een financieel, juridisch, organisatorisch en IT perspectief, geven richting aan de beklimming. Misschien is de beklimming wel niet nodig! Strategische Informatiemanagement vereist dus een bedrijfskundige bril op haar eigen discipline teneinde deze dialoog mogelijk te maken.

 

Download Informatiemanagement studiegids


Meer weten?

Ben jij informatiemanager of ambieer je een dergelijke rol en wil je weten hoe je je zo strategisch mogelijk kunt positioneren? Dan bieden wij de opleiding Strategisch Informatiemanagement aan. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten.

BLIJF GEÏNFORMEERD

Abonneer op onze nieuwsbrief